ประสบการณ์ใหม่
สุขภาพที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น

พลังของสารอาหารไนโตร

Kyani hands logo

แคริ่ง แฮนด์ส

พันธกิจของไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส คือการนำความหวังมาสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมการเข้าถึงด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา และด้วยความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอิสระของเรา ไคอานี่จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในพันธกิจนี้ทั่วโลก มาลองดูว่าคุณช่วยได้อย่างไร!

Kyani company logo

เรื่องราวของเรา

ไคอานี่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อผู้คนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่ทรงพลัง หากคุณต้องการสุขภาพที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้น ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา!

Kyani company logo

เรื่องราวของเรา

ไคอานี่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อผู้คนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่ทรงพลัง หากคุณต้องการสุขภาพที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้น ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา!

รางวัล Grand Gold Quality Award

Monde Selection เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับสากลที่ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ได้ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของไคอานี่ Monde ได้มอบรางวัล Grand Gold Quality Award ให้กับสูตรผลิตภัณฑ์ซันเซ็ท (Sunset) ของเรา โดยรางวัล Grand Gold Quality Award นี้นับเป็นรางวัลสูงสุดขององค์กร

การยอมรับจากสภากาชาด

กาชาดสากลได้ให้การยอมรับไคอานี่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจากความเต็มใจและความสามารถในการอุทิศเวลา ความช่วยเหลือทางการเงิน และอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น โปเตโต้ แพค เพื่อช่วยเหลือผู้คนในยามที่ขาดแคลน รางวัลล่าสุดที่ได้รับนั้นมาจากประเทศอิตาลีและประเทศฮังการี ด้วยการร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือของสภากาชาดต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ

ไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส

พันธกิจของไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส คือการนำความหวังมาสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมการเข้าถึงด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา และด้วยความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอิสระของเรา ไคอานี่จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในพันธกิจนี้ทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ ไคอานี่ได้รับการยอมรับจากเทศบาลเมืองไอดาโฮ ฟอลส์ในการให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลอีกด้วย